Migranten in de Bijbel

Titel: Migranten in de Bijbel

Auteur: Johan Velema

Datum: December 2014

Samenvatting:

Dit artikel beschrijft zes voorbeelden van Bijbelse figuren die in twee culturen leefden – de cultuur van hun Joodse oorsprong en de cultuur van het land waarin ze leefden. Jozef en Mozes woonden in Egypte; Ezechiël, Daniel, Ester en Nehemia in Babylon. Elk van deze Bijbelse figuren worstelde met zijn of haar identiteit. Steeds weer ontdekten ze dat in hun overgave aan de bestemming die God voor hen had ook het antwoord besloten lag op de vraag wie zij waren; juist daardoor werd hun betekenis in de geschiedenis bepaald. Deze verhalen tonen aan dat er plaats is in Gods hart voor migranten en dat zij een unieke bijdrage kunnen leveren aan het werk in Zijn koninkrijk.

(image: route van deportatie naar Babylon)

 

Referentie: Johan Velema. Migranten in de Bijbel. Studiebijbel Magazine 8.2, december 2014.

PDF: Migranten in de Bijbel

Epub: Migranten in de Bijbel

Kindle: Migranten in de Bijbel