Marcus over Jezus

Dit artikel is gebaseerd op de studies die Daniel Bourguet in het Frans publiceerde in 2020 en 2021[1]. Tegenover een overvloed aan literatuur die de nadruk legt op de menselijke kant van Jezus, wil Bourguet de goddelijke kant van Jezus naar voren halen. Daarmee wil hij de menselijke kant van Jezus geenszins ontkennen. Zijn streven is argumenten aan te dragen die aantonen dat daarmee het mysterie van Jezus’ bestaan niet ten volle te verklaren is. Hij doet dit door diepgaande studie van een aantal episodes uit het evangelie van Marcus: De genezing van een verlamde (Mc 2), de opwekking van een dode (Mc 5), de genezing van een door demonen bezeten man (Mc 5), de vermenigvuldiging van het brood (Mc 6), de aankondiging van zijn eigen dood en opstanding (Mc 8-10), de verheerlijking op de berg (Mc 9).
Dit is een kort artikel. Een veel uitgebreidere samenvatting van het eerste van Bourguet’s boeken is beschikbaar op deze website in het Engels (zie onder ‘overview’).

 

Referentie: Johan Velema. Jezus is meer dan een profeet. Studiebijbel Magazine 14.4, juni 2021.

 

pdf: Marcus over Jezus

 

[1] Daniel Bourguet. L’humble divinité de Jésus dans l’évangile de Marc. Tome 1. Editions Olivetan, Lyon, 2020.
Daniel Bourguet. L’humble divinité de Jésus dans l’évangile de Marc. Tome 2. Editions Olivetan, Lyon, 2021.

 

Foto: Beeld van de verheerlijking op de berg - geschilderd door Alexander Andreyevich Ivanov 1824