Luther en de pest

Martin Luther 1533 Titel: Maarten Luther: Of wij mogen wegvluchten van een dodelijk gevaar

Auteur: Johan Velema

Datum: Oktober 2013

Samenvatting:

In augustus 1527 komt de pest in Wittenberg en Luther besluit – in weerwil van de gegeven opdracht tot evacuatie – te blijven met zijn gezin om zo de bevolking te dienen. Na de epidemie schreef Luther een artikel om zijn besluit met argumenten te onderbouwen. Daarin zegt hij dat het besluit om te blijven of niet vooral wordt bepaald door de kracht van iemands geloof en zijn verantwoordelijkheden. Er zijn Bijbelse voorbeelden van mensen die bewust gevaar ontlopen; er is ook een Bijbelse basis om te zorgen voor de zieken en het kwaad te bestrijden. In Luthers bespreking komen interessante details voor over de toenmalige hygiënische omstandigheden en wat men begreep van de verspreiding van ziekten. Ook geeft Luther aanbevelingen voor de pastorale zorg in een dergelijke noodsituatie. Enkele voor de hand liggende toepassingen van dit betoog in het heden zijn 1) de overwegingen die zendelingen maken als ze opdracht krijgen te evacueren wegens oorlogsdreiging; 2) de stigmatisering van mensen met Lepra of met HIV/AIDS; 3) ons standpunt t.a.v. moderne preventieve medische technieken.

 

 Referentie: Velema JP. Maarten Luther: Of wij mogen wegvluchten van een dodelijk gevaar. Ongepubliceerd manuscript, Theologische Universiteit Apeldoorn, oktober 2013.

PDF: Luther en de Pest

Epub: Luther en de Pest

Kindle: Luther en de Pest