Ezechiel

Titel: De Profeet Ezechiel – Priester zonder tempel

Auteur: Johan Velema

Datum: December 2017

Samenvatting:

Ezechiël was een priester in ballingschap en de tempel was ver weg. Hoe kon hij zijn functie
uitoefenen? Wie of wat bepaalde zijn identiteit in
de veranderde sociale verhoudingen? Welke vragen leefden onder de mensen om hem heen? Wat was de boodschap van Ezechiël? Op al deze vragen zoekt Johan Velema in dit artikel een antwoord.

Referentie: Velema J. Profeet Ezechiel – Priester zonder tempel. StudieBijbel Magazine 11.2 (dec 2017) pg 9-14.

PDF: Profeet Ezechiel – Priester zonder tempel.

Epub: nog niet beschikbaar

Kindle: nog niet beschikbaar